Cốc nào có lượng muối còn dư lại nhiều hơn?

  • 1 Đánh giá

3. Cho hai cốc chứa cùng lượng nước giống nhau, cốc A đựng nước nguội, cốc B đựng nước nóng già (trên 80 độ C). Cho cùng một lượng dư muối ăn vào cốc, khuấy đều. Sau khi khuấy, muối không tan hết trong cả hai cốc. Cốc nào có lượng muối còn dư lại nhiều hơn?

Bài làm:

Cốc A đựng nước nguội sẽ có lượng muối dư lại nhiều hơn.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021