Vẽ hình trùng roi và trùng giày em quan sát được

  • 1 Đánh giá

Báo cáo thực hành

Dựa vào kết quả quan sát được dưới kính hiển vi hoặc quan sát hình 7.2, hãy thực hiện các yêu cầu sau:

1. Vẽ hình trùng roi và trùng giày em quan sát được.

2. Những đặc điểm nào giúp em phân biệt được trùng roi và trùng giày?

3. Trùng roi và trùng giày di chuyển bằng bộ phận nào trên cơ thể

Bài làm:

1. Học sinh tự vẽ hình.

2. Đặc điểm phân biệt: rùng roi có roi bơi còn trùng giày có lông bơi.

3. Trùng roi di chuyển bằng cách dùng roi xoáy vào nước giúp cơ thể di chuyển.

Trùng giày di chuyển vừa tiến vừa xoay nhờ các lông bơi rung động theo kiểu lần sóng và mọc theo vòng xoắn quanh cơ thể

  • 14 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021