[Kết nối tri thức] Giải khoa học tự nhiên bài 38: Đa dạng sinh học

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải bài 38: Đa dạng sinh học sách khoa học tự nhiên 6. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách " Kết nối tri thức và cuộc sống" được nhà xuất bản giáo dục biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

Mở đầu

Sự tồn tại của bất cứ loài sinh vật nào cũng đóng một vai trò nhất định trong tự nhiên và góp phần tạo nên đa dạng sinh học. Đa dạng sinh học có vai trò quan trọng như thế nào và tại sao phải bảo vệ đa dạng sinh học?

Trả lời:

Đa dạng sinh học giúp cân bằng hệ sinh thái trên Trái Đất, giúp duy trì và ổn định sự sống; đồng thời cung cấp nguồn nước, lương thực, tạo môi trường sống thuận lợi cho con người.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

I. Đa dạng sinh học là gì?

Em hãy nêu ví dụ về đa dạng loài ở thực vật, động vật.

=> Xem hướng dẫn giải

II. Vai trò của đa dạng sinh học

1. Quan sát hình 15.3 và cho biết điều gì sẽ xảy ra nếu loài sau trong hình bị giảm số lượng hoặc biến mất.

a) Cú mèo

b) Thực vật

2. Kể tên các loài thực phẩm và đồ dùng của con người có nguồn gốc từ động vật và thực vật.

=> Xem hướng dẫn giải

III. Nguyên nhân gây suy giảm đa dạng sinh học và hậu quả

1. Nguyên nhận

* Câu hỏi:

1. Quan sát hình 15.7 và nêu các nguyên nhân gây suy giảm đa dạng sinh học.

2. Kể thêm các hoạt động khác của con người có thể gây suy giảm đa dạng sinh học.

2. Hậu quả

* Câu hỏi. Quan sát hình 15.8 và cho biết:

a) Phá rừng gây suy giảm đa dạng sinh học như thế nào? Phân tích những tác hại do suy giảm đa dạng sinh học từ việc phá rừng có thể gây ra.

b) Nêu thêm những tác hại khác của suy giảm đa dạng sinh học, từ đó cho biết vì sao cần phải bảo vệ đa dạng sinh học.

=> Xem hướng dẫn giải

IV. Bảo vệ đa dạng sinh học

1. Quan sát hình 15.9, nêu các biện pháp bảo vệ đa dạng sinh học và tác dụng của mỗi biện pháp đó. Kể thêm các biện pháp khác.

2. Thực hiện tuyên truyền và thực hiện các Luật Bảo vệ môi trường, Luật Đa dạng sinh học, Luật Bảo về và phát triển rừng, ...

=> Xem hướng dẫn giải


  • 29 lượt xem