[Kết nối tri thức] Giải khoa học tự nhiên bài 5: Đo chiều dài

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải bài 5: Đo chiều dài sách khoa học tự nhiên 6. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách " Kết nối tri thức và cuộc sống" được nhà xuất bản giáo dục biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

Mở đầu

Quan sát hình dưới, em thấy đoạn thẳng AB hay CD dài hơn? Muốn biết chính xác, ta phải làm gì?

Trả lời

Bằng trực quan có thể thấy hai đoạn thẳng bằng nhau.

Có thể đo chiều dài của hai đoạn thẳng để biết chính xác.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

I. Đơn vị độ dài

Trong thực tế, để đo các độ dài sau đây, người ta thường sử dụng đơn vị nào?

a) Độ cao cửa sổ trong phòng học.

b) Độ sâu của một hồ bơi.

c) Chu vi của quả cam.

d) Độ dày của cuốn sách.

e) Khoảng cách giữa Hà Nội và Huế.

=> Xem hướng dẫn giải

II. Dụng cụ đo chiều dài

1. Xác định GHĐ và ĐCNN của các thước trong hình 5.2

Dùng loại thước đo thích hợp nào trong hình 5.1 để đo các độ dài sau đây?

1. Dùng loại thước đo thích hợp nào trong hình 5.1 để đo các độ dài sau đây?

a) Bước chân của em.

b) Chu vi của miệng cốc.

c) Độ cao cửa ra vào của lớp học.

d) Đường kính trong miệng cốc.

e) Đường kính ngoài của ống nhựa

Dùng loại thước đo thích hợp nào trong hình 5.1 để đo các độ dài sau đây?

=> Xem hướng dẫn giải

III. Cách đo chiều dài

1. Tại sao cần ước lượng chiều dài trước khi đo?

2. Một học sinh tiến hành đo chiều dài của một chiếc lá như trong hình 5.3. Em hãy phân tích và nêu nhận xét về cách đặt thước và mặt đất của bạn. Hãy chỉ ra các lỗi (nếu có) trong phép đo này.

3. Một học sinh được giao nhiệm vụ đo chiều dài của cái bảng trong lớp học bằng thước đo có ĐCNN là 1 cm. Kết quả đo của từng bạn được ghi lại như sau:

- Bạn thứ nhất: 4,1 m

- Bạn thứ hai: 4,15 m

- Bạn thứ ba: 4,2 m

- Bạn thứ tư: 4,5 m

Em có nhận xé gì về cách ghi kết quả đo nói trên? Theo em, kết quả đo của bạn nào có thể sai nhiều nhất? Tại sao?

=> Xem hướng dẫn giải

IV. Vận dụng cách đo chiều dài vào đo thể tích

Hãy dựa vào hình 5.4 để mô tả cách đo thể tích

=> Xem hướng dẫn giải


  • 73 lượt xem