Trong thực tế, để đo các độ dài sau đây, người ta thường sử dụng đơn vị nào?

  • 1 Đánh giá

I. Đơn vị độ dài

Trong thực tế, để đo các độ dài sau đây, người ta thường sử dụng đơn vị nào?

a) Độ cao cửa sổ trong phòng học.

b) Độ sâu của một hồ bơi.

c) Chu vi của quả cam.

d) Độ dày của cuốn sách.

e) Khoảng cách giữa Hà Nội và Huế.

Bài làm:

a) Đo độ cao cửa sổ trong phòng học dùng: mét, đề xi mét, xentimét

b) Độ sâu của một hồ bơi: mét, đề xi mét, xentimét

c) Chu vi của quả cam: xentimét

d) Độ dày của cuốn sách: xentimét, milimét

e) Khoảng cách giữa Hà Nội và Huế: kilômét.

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021