Hãy kể tên các dụng cụ có trong lớp học hoạt động bằng năng lượng lấy từ nguồn năng lượng tái tạo, nguồn năng lượng không tái tạo.

  • 1 Đánh giá

I. Nguồn năng lượng trong tự nhiên

Hãy kể tên các dụng cụ có trong lớp học hoạt động bằng năng lượng lấy từ nguồn năng lượng tái tạo, nguồn năng lượng không tái tạo.

Bài làm:

Đồ dùng hoạt động bằng nguồn năng lượng tái tạo:

  • Máy nước nóng năng lượng Mặt Trời
  • Chong chóng
  • Bóng đèn
  • Quạt

Đồ dùng hoạt động bằng nguồn năng lượng không tái tạo:

  • Xe máy
  • Bếp gas
  • Lò sưởi
  • 88 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021