Nhìn quanh phòng học của em để tìm ra những vật đang sử dụng năng lượng.

  • 1 Đánh giá

I. Nhận biết năng lượng

Nhìn quanh phòng học của em để tìm ra những vật đang sử dụng năng lượng. Sắp xếp những thứ tìm thấy theo dạng năng lượng sử dụng tương ứng (điện, nhiệt, âm thanh, ánh sáng). Nêu những gì đang xảy ra đối với các vật đó.

Bài làm:

Những vật đang sử dụng năng lượng:

  • Điện năng: đèn pin, ti vi, quạt, tủ lạnh
  • Nhiệt năng: ấm đun nước, xoong, bình nước nóng
  • Ánh sáng: đèn dầu
  • 19 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021