Hãy tìm thêm ví dụ về sự truyền năng lượng trong thực tiễn.

  • 1 Đánh giá

III. Sự truyền năng lượng

Hãy tìm thêm ví dụ về sự truyền năng lượng trong thực tiễn.

Bài làm:

Ví dụ:

  • Năng lượng từ ánh sáng Mặt Trời làm nóng bình nước đặt ở ngoài trời.
  • Năng lượng từ cục pin truyền đến bóng đèn làm nó phát sáng.
  • Năng lượng từ đôi chân của một cậu bé truyền đến quả bóng làm nó di chuyển.
  • 181 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021