Dựa vào số liệu bảng bên, em hãy nhận xét về số lượng loài của mỗi ngành thực vật.

  • 1 Đánh giá

I. Đa dạng thực vật

1. Dựa vào số liệu bảng bên, em hãy nhận xét về số lượng loài của mỗi ngành thực vật.

2. Quan sát hình 11.1 và 11.2, nhận xét về kích thước và môi trường sống của thực vật.

Bài làm:

1. Nhận xét:

- Số lượng loài của ngành thực vật nhiều nhất, là 10 300 loài.

- Số lượng loài của ngành thực vật hạt trần ít nhất là 69 loài

2. Thực vật sống ở mọi nơi xung quanh chúng ta, chúng sống ở trên mặt nước, sống ở vùng nước lợ, sống ở các sa mạc cằn cỗi, ...

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021