[Kết nối tri thức] Giải khoa học tự nhiên bài 40: Lực là gì?

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải bài 40: Lực là gì? sách khoa học tự nhiên 6. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách " Kết nối tri thức và cuộc sống" được nhà xuất bản giáo dục biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

Mở đầu

Tuy chưa được học về lực nhưng chắc em đã không ít lần nghe nói tới lực. Em có thể xác định được những lực nào trong các hình dưới:

Trả lời:

Các lực trong hình bên là: trọng lực, lực đàn hồi, lực đẩy

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

I. Lực và sự đẩy, kéo

Khi vật A đẩy hoặc kéo vật B ta nói vật A tác dụng lực lên vật B

II. Tác dụng của lực

* Câu hỏi:

1. Hãy tìm thêm ví dụ về lực làm thay đổi tốc độ hướng chuyển động.

2. Nén một lò xo, kéo dãn dây chun( hình 1.4), mô tả sự thay đổi hình dạng của lò xo, dây chun khi chịu lực tác dụng

* Câu hỏi.

1.Hãy tìm thêm ví dụ về lực làm thay đổi hình dạng của vật

2. Theo em, lực tác dụng lên vật có thể vừa làm thay đổi chuyển động của vật, vừa làm biến dạng vật không? Nếu có, hãy cho ví dụ hoặc dùng các lực trong hình 1.1 để chứng minh.

=> Xem hướng dẫn giải

III. Lực tiếp xúc và lực không tiếp xúc

1. Trong các lực ở hình 1.1, lực nào là lực tiếp xúc, lực nào là lực không tiếp xúc?

2. Hãy tìm thêm ví dụ về lực tiếp xúc và lực không tiếp xúc.

Hoạt động. Thí nghiệm 1 hình 1.5

- Chuẩn bị: Giá gắn lò xo lá tròn có dây kéo, xe lăn

- Bộ thí nghiệm như hình 1.5

- Dùng dây nén lò xo lá tròn rồi chốt lại. Khi đặt xe ở vị trí A (hình 15.a), nếu thả chốt thì lò xo bung ra (hình 15.b) nhưng không làm cho xe chuyển động được.

a) Tại sao lò xo không làm xe chuyển động được?

b) Phải đặt xe ở khoảng nào thì khi lò xo bung ra làm cho xe chuyển động? Tại sao?

Thí nghiệm 2 hình 1.6

- Chuẩn bị: Hai xe lăn có đặt nam nhân

- Bố trí thí nghiệm như hình 1.6

Có phải chỉ khi đẩy xe B cho tới khi tiếp xúc với xe A thì xe B mới làm cho xe A bắt đầu chuyển động không? Tại sao?

1. Lực lò xo tác dụng lên xe A ở thí nghiệm 1 và lực xe B tác dụng lên xe A ở thí nghiệm 2 có gì khác nhau?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 44 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021