Hãy tìm thêm ví dụ về lực làm thay đổi tốc độ hướng chuyển động.

  • 1 Đánh giá

I. Lực và sự đẩy, kéo

Khi vật A đẩy hoặc kéo vật B ta nói vật A tác dụng lực lên vật B

II. Tác dụng của lực

* Câu hỏi:

1. Hãy tìm thêm ví dụ về lực làm thay đổi tốc độ hướng chuyển động.

2. Nén một lò xo, kéo dãn dây chun( hình 1.4), mô tả sự thay đổi hình dạng của lò xo, dây chun khi chịu lực tác dụng

* Câu hỏi.

1.Hãy tìm thêm ví dụ về lực làm thay đổi hình dạng của vật

2. Theo em, lực tác dụng lên vật có thể vừa làm thay đổi chuyển động của vật, vừa làm biến dạng vật không? Nếu có, hãy cho ví dụ hoặc dùng các lực trong hình 1.1 để chứng minh.

Bài làm:

II. Tác dụng của lực

* Câu hỏi:

1. Ví dụ về lực làm thay đổi hướng chuyển động:

  • Gió thổi lá buồm giúp thay đổi hướng chuyển động của thuyền.
  • Dùng vợt đánh quả cầu lông làm thay đổi hướng chuyển động của nó.

2. Khi lò xo vị nén, chiều dài của lo xo bị ngắn lại, còn dây chun khi kéo dãn ra thì chiều dài của nó dài thêm.

2. Lực và hình dạng của vật

Câu hỏi:

1. Ví dụ lực làm thay đổi hình dạng vật:

  • Dùng tay ép chặt quả bóng cao su, quả bóng cao su bị nõm vào.
  • Kéo dây cung, thì dây cung bị biến dạng

2. Lực tác dụng lên vật có thể vừa làm thay đổi chuyển động vật, vừa làm biến dạng vật. Ví dụ:

  • Dùng vợt tác dụng lực vào quả bóng tenis
  • Thả quả bóng cao su từ trên cao xuống
  • 32 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021