Quan sát hình 2.1 viết sơ đồ thể hiện mối quan hệ giữa các cấp tổ chức của cơ thể từ thấp đến cao

  • 1 Đánh giá

I. Các cấp tổ chức của cơ thể đa bào

1. Quan sát hình 2.1 viết sơ đồ thể hiện mối quan hệ giữa các cấp tổ chức của cơ thể từ thấp đến cao

2. Quan sát hình 2.2 rồi thực hiện các yêu cầu dưới đây

a) Gọi tên các cấp tổ chức cơ thể tương ứng với các hình từ A tới E cho phù hợp

b) Nêu tên cơ quan của động vật và thực vật được minh họa ở hình

Bài làm:

1. Sơ đồ thể hiện mối quan hệ giữa các cấp tổ chức của cơ thể từ thấp đến cao

2.

a) A. Tế bào

B. Mô

C. Cơ quan

D. Cơ thể

E. Quần thể

b) Tên cơ quan của động vật và thực vật được minh họa ở hình:

Với cá cóc: tim

Với cây sâm: lá, thân, củ

  • 21 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021