Hãy dự đoán chất nào là chất lỏng ở nhiệt độ thường.

  • 1 Đánh giá

II. Sự chuyển thể của chất

1. Sự nóng chảy và sự đông đặc

* Câu hỏi:

1. Nhiệt độ nóng chảy của sắt, thiếc và thủy ngân lần lượt là 1538C, 232C, -39C. Hãy dự đoán chất nào là chất lỏng ở nhiệt độ thường.

2. Khi để cục nước đá ở nhiệt độ phòng em thấy có hiện tượng gì? Tại sao?

3. Quan sát hình 2.4 và trình bày sự chuyển thể đã diễn ra ở thác nước khi chuyển sang mùa hè (hình a) và khi chuyển sang mùa đông (hình b).

* Hoạt động: Theo dõi nhiệt độ của nước đá trong quá trình nóng chảy

1. Ghi lại nhiệt độ và thể của nước trong ống nghiệm theo mẫu bảng

2. Nhận xét về nhiệt độ của nước đá trong quá trình nóng chảy

Bài làm:

II. Sự chuyển thể của chất

1. Sự nóng chảy và sự đông đặc

* Câu hỏi:

1. Chất lỏng ở nhiệt độ thường là thủy ngân

2. Khi để cục đá ở nhiệt độ phòng, cục đá sẽ dần dần tan chảy thành nước.

3. Khi chuyển sang mùa hè, nước chảy rất mạnh

Khi chuyển sang mùa đông, nước bị đóng băng.

Nước đã chuyển từ thể rắn sang thể lỏng

* Hoạt động: Theo dõi nhiệt độ của nước đá trong quá trình nóng chảy

1.

Thời gian ( phút)

Nhiệt độ

Thể

Ban đầu

0

Rắn

1 đến 8

0

Rắn+ lỏng

9

5

Lỏng

10

8

Lỏng

2. Nhiệt độ không thay đổi trong suốt quá trình nước đá nóng chảy

  • 30 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021