Khi nào thì tế bào phân chia?

  • 1 Đánh giá

II. Sự sinh sản (phân chia) của tế bào

Quan sát hình 3.1 và 3.2 để trả lời các câu hỏi sau:

1. Khi nào thì tế bào phân chia?

2. Cơ thế chúng ta gồm hàng tỉ tế bào được hình thành nhờ quá trình nào?

Bài làm:

1. Khi tế bào lớn lên một kích thước nhất định sẽ phân chia.

2. Cơ thể ta gồm hàng tỉ tế bào được hình thành nhờ quá trình sinh sản (phân chia) của tế bào.

  • 84 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021