Hãy dự đoán trọng lượng của một vật quanh em, rồi dùng lực kế kiểm tra.

  • 1 Đánh giá

II. Trọng lượng và lực hút của Trái Đất

Hãy dự đoán trọng lượng của một vật quanh em, rồi dùng lực kế kiểm tra.

Bài làm:

Học sinh tự làm

  • 35 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021