Cho một thìa dầu ăn vào chai nước, lắc mạnh, hỗn hợp chuyển thành

  • 1 Đánh giá

2. Cho một thìa dầu ăn vào chai nước, lắc mạnh, hỗn hợp chuyển thành

A. nhũ tương

B. huyền phù

C. dung dịch

D. hai lớp trong suốt

Bài làm:

Chọn D. hai lớp trong suốt

  • 100 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021