Hình 1.1 dưới đây mô tả một số hiện tượng. Em hãy đọc và thực hiện yêu cầu ghi dưới mỗi hình:

  • 1 Đánh giá

III. Các lĩnh vực chính của khoa học tự nhiên

1. Hình 1.1 dưới đây mô tả một số hiện tượng. Em hãy đọc và thực hiện yêu cầu ghi dưới mỗi hình:

[Kết nối tri thức và sáng tạo] Giải khoa học tự nhiên 6 bài 1: Giới thiệu về khoa học tự nhiên

2. Em hãy chép bảng 1.1 vào vở rồi sắp xếp các hiện tượng ở hình 1.1 vào ba lĩnh vực chính của KHTN bằng cách đánh dấu "X" vào bảng?

[Kết nối tri thức và sáng tạo] Giải khoa học tự nhiên 6 bài 1: Giới thiệu về khoa học tự nhiên

Bài làm:

1. Mô tả hiện tượng:

  • Hình a: Khi đưa hai đầu của hai thanh nam châm đến gần nhau:
    • Khi hai thanh nam châm cùng cực thì đẩy nhau.
    • Khi hai thanh nam châm khác cực thì hút nhau.
  • Hình b: Khi bị đun nóng đường thì đường sẽ bị biến đổi thành chất khác.
  • Hình c: Nhúng chiếc đũa vào cốc nước thì ta thấy đũa như bị gãy ở mặt nước. Bởi hiện tượng khúc xạ ánh sáng mà tia sáng từ đầu dưới nước của đũa trên đường truyền từ vật vào mắt ta đã bị gãy khúc tại mặt phân cách giữa hai môi trường.
  • Đem bình thủy tinh chụp kín cây thì cây không thể tiếp tục phát triển bình thường.

2. Đánh dấu X thích hợp:

[Kết nối tri thức và sáng tạo] Giải khoa học tự nhiên 6 bài 1: Giới thiệu về khoa học tự nhiên

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021