Dùng loại thước đo thích hợp nào trong hình 5.1 để đo các độ dài sau đây?

  • 1 Đánh giá

II. Dụng cụ đo chiều dài

1. Xác định GHĐ và ĐCNN của các thước trong hình 5.2

Dùng loại thước đo thích hợp nào trong hình 5.1 để đo các độ dài sau đây?

1. Dùng loại thước đo thích hợp nào trong hình 5.1 để đo các độ dài sau đây?

a) Bước chân của em.

b) Chu vi của miệng cốc.

c) Độ cao cửa ra vào của lớp học.

d) Đường kính trong miệng cốc.

e) Đường kính ngoài của ống nhựa

Dùng loại thước đo thích hợp nào trong hình 5.1 để đo các độ dài sau đây?

Bài làm:

1.

Hình a) thước đo có GHĐ: 100cm ; ĐCNN: 0,5 cm

Hình b) thước đo có GHĐ: 10cm ; ĐCNN: 0,5 cm

Hình c) thước đo có GHĐ: 10 cm ; ĐCNN: 1mm

2.

a) Bước chân của em dùng: thước dây, thước cuộn

b) Chu vi của miệng cốc: thước dây

c) Độ cao cửa ra vào của lớp học dùng: thước cuộn, thước dây

d) Đường kính trong miệng cốc: thước thẳng, thước cuộn

e) Đường kính ngoài của ống nhựa: thước thẳng, thước kẹp.

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021