Theo em dải Ngân Hà có chuyển động trên bầu trời đêm như các sao mà ta nhìn thấy không?

  • 1 Đánh giá

II. Ngân Hà và Hệ Mặt Trời

Theo em dải Ngân Hà có chuyển động trên bầu trời đêm như các sao mà ta nhìn thấy không?

Bài làm:

Dải Ngân Hà không chuyển động trên bầu trời đêm như các sao mà ta nhìn thấy. Vì Hệ Mặt Trời có kích thước vô cùng nhỏ bé so với kích thước của Ngân Hà.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021