Trong các nội dung sau đây, nội dung nào phù hợp với khối lượng, với lực hút của Trái Đất, trọng lượng?

  • 1 Đánh giá

III. Trọng lượng và khối lượng

Trong các nội dung sau đây, nội dung nào phù hợp với khối lượng, với lực hút của Trái Đất, trọng lượng?

a. Có đơn vị đo là niuton

b. Có đơn vị đo là kilogam

c. Có phương và chiều

d. Đo bằng lực kế

e. Đo bằng cân

g. Không có phương và chiều

Bài làm:

Khối lượng:

b. Có đơn vị đo là kilogam

e. Đo bằng cân

g. Không có phương và chiều

Lực hút của Trái Đất, trọng lượng:

a. Có đơn vị đo là niuton

c. Có phương và chiều

d. Đo bằng lực kế

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021