Em có nhận xét gì về Trăng khuyết ở nửa đầu tháng và ở nửa cuối tháng.

  • 1 Đánh giá

I. Mặt Trăng và các hình dạng nhìn thấy

1. Em có nhận xét gì về Trăng khuyết ở nửa đầu tháng và ở nửa cuối tháng.

2. Giữa hai lần Trăng tròn liên tiếp cách nhau bao nhiêu tuần?

Bài làm:

1.

Giống nhau: Hình dạng đều là Trăng khuyết

Khác nhau: Trên hành trình đến trăng tròn, chúng ta sẽ thấy tỷ lệ lớn dần lên từ trăng khuyết đầu tháng ở nửa được chiếu sáng của mặt trăng, và hiện tượng này được gọi là trăng tròn dần. Khi chuyển từ trăng tròn đến trăng khuyết cuối tháng, chúng ta sẽ nhìn thấy tỷ lệ nhỏ dần đi ở phần được chiếu sáng của mặt trăng; hiện tượng này được gọi là trăng khuyết dần.

2. Giữa hai lần Trăng tròn liên tiếp cách nhau 4 tuần.

  • 22 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021