Nêu các vai trò của nguyên sinh vật đối với đời sống con người.

  • 1 Đánh giá

II. Vai trò của nguyên sinh vật

1. Nêu các vai trò của nguyên sinh vật đối với đời sống con người.

2. Kể tên một số món ăn được chế biến từ tảo mà em biết.

Bài làm:

1. Vai trò:

Một số loại tảo có giá trị dinh dưỡng cao nên được chế biến thành thực phẩm chức năng bổ sung dinh dưỡng. Tảo còn được sử dụng trong chế biến thực phẩm, chất dẻo, chất khử mùi, sơn, chất cách điện, ...

Một số nguyên sinh vật có vài trò quan trọng trong các hệ thống xử lí nước thải và chỉ thị độ sạch môi trường nước.

2. Một số món ăn được chế biến từ tảo: thạch, kem, ...

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021