Hãy tìm ra 4 vật trong số các vật sau đây có thể biến dạng giống như biến dạng của lò xo

  • 1 Đánh giá

I. Hiện tượng biến dạng của lò xo

Hãy tìm ra 4 vật trong số các vật sau đây có thể biến dạng giống như biến dạng của lò xo

a.Qủa bóng cao su

e. Hòn đá

b. Cái bình sứ

g. Cây tre

c. Dây cao su

h. Miếng kính

d. Lưỡi cưa

i. Cái tẩy

Bài làm:

Các vật có thể biến dạng giống như biến dạng của lò xo là: quả bóng cao su, dây cao su, cây tre, cái tẩy

  • 47 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021