Hãy cho biết các độ lớn cần ghi vào các ô có dấu (?)

  • 1 Đánh giá

II. Đặc điểm biến dạng của lò xo

1. Một lò xo treo thẳng đứng có chiều dài ban đầu = 25 cm. Chiều dài l của lò xo khi bị kéo giãn bởi các vật treo có khối lượng m khác nhau được cho trong bảng dưới đây. Hãy cho biết các độ lớn cần ghi vào các ô có dấu (?)

m(g)

10

20

30

40

50

60

l(cm)

25,5

?

26,5

27

?

?

2. Hãy quan sát. Mô tả cấu tạo (mặt trước và bên trong của cân lò xo) và giải thích tại sao cân này có thể dùng để xác định khối lượng của vật

Bài làm:

1. Ta điền như sau:

m(g)

10

20

30

40

50

60

l(cm)

25,5

26

26,5

27

27,5

28

2. Học sinh tự quan sát và giải thích.

  • 17 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021