Nhiên liệu tồn tại ở những trạng thái nào?

  • 1 Đánh giá

I. Các loại nhiên liệu

1. Nhiên liệu tồn tại ở những trạng thái nào?

2. Em hãy cho biết ứng dụng của các nhiên liệu: dầu hỏa, gỗ, xăng, than đá, khí thiên nhiên

Bài làm:

1. Nhiên liệu tồn tại ở các trạng thái : rắn, lỏng, khí

2. Các nhiên liệu như: dầu hỏa, gỗ, xăng, than đá, khí thiên nhiên là những chất cháy được và tỏa rất nhiều nhiệt, do đó được sử dụng để sưởi ấm, nấu ăn, chạy động cơ và phát điện, ...

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021