Quan sát hình 3.1, nhận xét về hình dạng của các loài vi khuẩn và xếp chúng vào các nhóm khác nhau

  • 1 Đánh giá

I. Đa dạng vi khuẩn

Quan sát hình 3.1, nhận xét về hình dạng của các loài vi khuẩn và xếp chúng vào các nhóm khác nhau.

Bài làm:

Ta xếp chúng vào các nhóm:

  • Khuẩn hình que: trực khuẩn, phẩy khuẩn
  • Khuẩn hình xoắn: xoắn khuẩn
  • Khuẩn hình cầu: tụ cầu khuẩn, liên cầu khuẩn
  • 14 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021