Em hãy nêu ví dụ về đa dạng loài ở thực vật, động vật.

  • 1 Đánh giá

I. Đa dạng sinh học là gì?

Em hãy nêu ví dụ về đa dạng loài ở thực vật, động vật.

Bài làm:

Ví dụ đa dạng sinh học ở loài gà: gà tre, gà chọi, gà lôi, gà rừng, ...

Đa dạng sinh học ở loài lúa: lúa nếp, lúa tẻ, lúa mạch, ...

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021