Em hãy cho biết mỗi biển báo trong Hình 2.2 có ý nghĩa gì?

  • 1 Đánh giá

I. An toàn trong phòng thực hành

Em hãy cho biết mỗi biển báo trong Hình 2.2 có ý nghĩa gì? Cả 3 biển báo này có đặc điểm gì chung?

Bài làm:

Biển báo ở hình a có nghĩa: không phải vòi uống nước.

Biển báo ở hình b) có nghĩa : cấm dùng lửa.

Biển báo ở hình c) có nghĩa : cấm ăn uống, đùa nghịch trong phòng thí nghiệm; không nếm thử hoặc ngửi hóa chất.

Cả 3 biển báo này đều có đặc điểm chung là cấm thực hiện những hành động mất an toàn trong phòng thí nghiệm.

  • 16 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021