Quan sát Hình 1.1, cho biết đâu là vật thể tự nhiên, vật thể nhân tạo, vật không sống và vật sống

  • 1 Đánh giá

I. Chất quanh ta

1. Quan sát Hình 1.1, cho biết đâu là vật thể tự nhiên, vật thể nhân tạo, vật không sống và vật sống.

2. Hãy kể ra một số chất có trong vật thể mà em biết.

Bài làm:

1. Vật thể tự nhiên: núi đá vôi, con sư tử, mủ cao su.

Vật thể nhân tạo: bánh mì, cầu Long Biên, nước ngọt có gas.

Vật không sống: núi đá vôi, mủ cao su, bánh mì, cầu Long Biên, nước ngọt có ga.

Vật sống: con sư tử

2. Ví dụ:

Trong thân cây mía có: đường, nước, xenlulozơ

Trong cơ thể con người có: nước, chất đạm, chất đường bột, chất béo, ...

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021