Spút-nhích có phải là một thiên thể không?

  • 1 Đánh giá

III. Phân biệt các thiên thể

Spút-nhích là vệ tinh nhân tạo đầu tiên được Liên Xô (cũ) phóng lên bầu trời vào năm 1957, bay được 1440 vòng quanh Trái Đất, mỗi vòng hết 96 phút 17 giây. Spút-nhích có phải là một thiên thể không? Tại sao?

Bài làm:

Spút-nhích không là một thiên thể. Vì nó là do nhân tạo, không phải vật thể tự nhiên.

  • 28 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021