Quan sát hình 34.12 và hoàn thành bảng theo mẫu sau. Có thể viết thêm các cây mà em biết

  • 1 Đánh giá

Hoạt động: Quan sát hình 34.12 và hoàn thành bảng theo mẫu sau. Có thể viết thêm các cây mà em biết

Vai trò của thực vật đối với con người

Tên cây

Cung cấp lương thực, thực phẩm

Lấy quả

Làm cảnh

Lấy gỗ

Làm thuốc

Công cụ khác

Bài làm:

Vai trò của thực vật đối với con người

Tên cây

Cung cấp lương thực, thực phẩm

lúa

Lấy quả

Cây chuối, cà chua, vải

Làm cảnh

Cây vạn tuế

Lấy gỗ

Cây bạch đàn

Làm thuốc

Cây nha đam, cây đinh lăng

Công cụ khác ( lấy hạt)

Cây cà phê

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021