Hãy nêu một số nguồn năng lượng khác có thể dùng để thay thế năng lượng từ nhiên liệu hóa thạch

  • 1 Đánh giá

III. Sơ lược về an ninh năng lượng

Hãy nêu một số nguồn năng lượng khác có thể dùng để thay thế năng lượng từ nhiên liệu hóa thạch

Bài làm:

Một số nguồn năng lượng có thể dùng để thay thế năng lượng từ nhiên liệu hóa thạch:

  • Năng lượng mặt trời
  • Năng lượng gió
  • Năng lượng sinh học
  • Năng lượng tái tạo: như thủy điện, nhiệt điện, ...
  • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021