Khí nào có phần trăm thể tích lớn nhất trong không khí?

  • 1 Đánh giá

III. Thành phần của không khí

* Câu hỏi:

1. Khí oxyen chiếm bao nhiêu phần trăm thể tích không khí?

2. Khí nào có phần trăm thể tích lớn nhất trong không khí?

* Hoạt động: Tìm hiểu một số thành phần của không khí

Trả lời câu hỏi:

a. Khi nào em biết oxyen trong cốc đã hết?

b. Chiều cao cột nước dâng lên bằng bao nhiêu phần chiều cao của cốc? Từ đó suy ra oxygen chiếm khoảng bao nhiêu phần trong không khí?

Bài làm:

* Câu hỏi:

1. Khí oxyen chiếm 21% phần trăm thể tích không khí

2. Khi nitrogen có phần trăm lớn nhất trong không khí

Hoạt động:

1. Nước không màu bám lên thành cốc lạnh chứng tỏ trong không khí có hơi nước.

2.

a) Khi cây nến tắt là lúc oxygen trong cốc đã cháy hết.

b) Chiều cao cột nước dâng lên bằng khoảng 1/5

chiều cao của cốc, chứng tỏ oxygen chiếm khoảng 1/5 thể tích không khí.
  • 41 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021