[Kết nối tri thức] Giải khoa học tự nhiên bài 21: Quan sát và phân biệt một số loại tế bào

  • 2 Đánh giá

Hướng dẫn giải bài 20: Thực hành quan sát và phân biệt một số loại tế bào sách khoa học tự nhiên 6. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách " Kết nối tri thức và cuộc sống" được nhà xuất bản giáo dục biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

I. CHUẨN BỊ

1. Thiết bị dụng cụ ( SGK)

II. CÁCH TIẾN HÀNH ( SGK)

1. Làm tiêu bản quan sát và vẽ tế bào biểu bì hành tây

2. Quan sát và vẽ tế bào trứng cá

III. THU HOẠCH

1. Vẽ lại các loại tế bào đã quan sát được bằng kính hiển vi ( HS tự thực hiện)

2. Dựa vào hình ảnh quan sát được em hãy nêu các thành phần của mỗi loại tế bào rồi hoàn thành theo mẫu bảng dưới đây:

Tế bào hành tây

Tế bào trứng cá

Thành phần quan sát được

Thành phần không quan sát được

Hình vẽ

Trả lời:

GV yêu cầu HS quan sát và vẽ hình: HS vẽ hình tế bào biểu bì hành tây, tế bào trứng cá. Hình vẽ có chú thích cụ thể thành phần quan sát được

Tế bào hành tây

Tế bào trứng cá

Thành phần quan sát được

Thành tế bào nhân tế bào

Màng tế bào, tế bào chất

Thành phần không quan sát được

Màng tế bào, các bào quan

Nhân, các bào quan

Hình vẽ

3. Trả lời câu hỏi:

a. Thành phần nào em quan sát thấy ở cả hai loại tế bào

b. Đặc điểm nào giúp em phân biệt được tế bào hành tây với tế bào trứng cá

Trả lời

a. HS dựa vào kết quả quan sát thực tế để trả lời câu hỏi

b. Đặc điểm để phân biệt tế bào hành tây và tế bào trứng cá là: kích thước, sự có mặt của thành tế bào


  • 30 lượt xem