Nêu một vài ví dụ trong thực tế cho thấy chất rắn, chất lỏng, chất khí tan trong nước.

  • 1 Đánh giá

IV. Sự hòa tan các chất

1. Khả năng tan của các chất

* Câu hỏi

Nêu một vài ví dụ trong thực tế cho thấy chất rắn, chất lỏng, chất khí tan trong nước.

* Hoạt động: Sự hòa tan của một số chất rắn

Quan sát và trả lời câu hỏi:

1. Trong số các chất đã dùng, chất nào tan, chất nào không tan trong nước

2. Không làm thí nghiệm, hãy dự đoán bột mì, bột gạo có tan trong nước không.

2. Ảnh hưởng của nhiệt độ tới sự hòa tan

* Câu hỏi. Để hòa tan được nhiều muối ăn hơn, ta phải pha muối vào nước nóng hay nước lạnh? Vì sao?

Bài làm:

1. Khả năng tan của các chất

* Câu hỏi

  • Một số chất rắn tan được trong nước: đường, muối, viên C sủi,...
  • Một số chất lỏng tan được trong nước: rượu, giấm ăn, ...
  • Một số chất khí tan được trong nước: oxygen, cacbon dioxide, ...

* Hoạt động

1. Đường, muối ăn tan trong nước, đá vôi không tan

2. Bột mì, bột gạo không tan trong nước

2. Ảnh hưởng của nhiệt độ tới sự hòa tan

* Câu hỏi: Để hòa tan nhiều muối ăn hơn, ta phải pha trong nước nóng vì khả năng tan của muối ăn trong nước tăng theo nhiệt độ

  • 114 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021