Tìm thêm ví dụ về lực hút của Trái Đất

  • 1 Đánh giá

I. Lực hút của Trái Đất

1. Tìm thêm ví dụ về lực hút của Trái Đất

2. Lực nào sau đây là lực hút của Trái Đất?

  • Lực làm cho chiếc thuyền nổi trên mặt nước
  • Lực kéo chiếc thuyền bị nước tràn vào chìm xuống
  • Lực đẩy thuyền đi theo dòng nước

3. Các lực vẽ trong một mặt phẳng đứng dưới đây, lực nào có thể là lực hút của Trái Đất? Vì sao?

Bài làm:

1. Ví dụ về lực hút của Trái Đất:

  • Cầm viên phấn và thả tay từ trên cao, viên phấn sẽ rơi xuống đất.

2. Lực hút của Trái Đất là:

  • Lực kéo chiếc thuyền bị nước tràn vào chìm xuống

3. Lực C có thể là lực hút của Trái Đất vì lực hút của Trái Đất có phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống dưới.

  • 83 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021