[Kết nối tri thức] Giải khoa học tự nhiên bài 11: Oxygen. Không khí

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải bài 11: Oxygen. Không khí sách khoa học tự nhiên 6. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách " Kết nối tri thức và cuộc sống" được nhà xuất bản giáo dục biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

Mở đầu

Em đã biết không khí xung quanh ta cần thiết cho sự sống và sự cháy. Em có thể giải thích tại sao con người phải sử dụng bình dưỡng khí khi lặn dưới nước, khi lên núi cao hoặc khi đi du hành tới Mặt Trăng?

Trả lời:

Vì khi lặn dưới nước, khi lên núi cao hoặc khi đi du hành tới Mặt Trăng, những nơi đó không đủ hoặc không có không khí để con người hô hấp do đó cần phải dùng tới bình dưỡng khí.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

I. Oxygen trên Trái Đất

Nêu dẫn chứng cho thấy oxygen có trong không khí, trong nước, trong đất.

=> Xem hướng dẫn giải

II. Tính chất vật lí và tầm quan trọng của oxygen

1. Tính chất vật lí của oxygen

* Câu hỏi:

1. Ở nhiệt độ phòng, oxygen tồn tại ở thể nào?

2. Nhiệt độ lạnh nhất trên Trái Đất từng ghi lại được là -89C. Khi đó oxygen ở thể khí, lỏng hay rắn.

3. Em có biết rằng oxygen có ở mọi nơi trên Trái Đất.

a) Em có nhìn thấy oxygen không?

b) Cá và nhiều sinh vật sống được trong nước có phải là bằng chứng cho thấy oxygen tan trong nước hay không?

2. Tầm quan trọng của oxygen

* Câu hỏi.

1. Liệt kê các ứng dụng của khí oxygen trong đời sống và trong sản xuất mà em biết.

2. Nêu một số ví dụ cho thấy vai trò của oxygen đối với sự sống và sự cháy.

=> Xem hướng dẫn giải

III. Thành phần của không khí

* Câu hỏi:

1. Khí oxyen chiếm bao nhiêu phần trăm thể tích không khí?

2. Khí nào có phần trăm thể tích lớn nhất trong không khí?

* Hoạt động: Tìm hiểu một số thành phần của không khí

Trả lời câu hỏi:

a. Khi nào em biết oxyen trong cốc đã hết?

b. Chiều cao cột nước dâng lên bằng bao nhiêu phần chiều cao của cốc? Từ đó suy ra oxygen chiếm khoảng bao nhiêu phần trong không khí?

=> Xem hướng dẫn giải

IV. Vai trò của không khí

1. Nêu vai trò của không khí đối với sự sống

2. Một bạn nói: "Carbon dioxide không là khí độc nhưng có nhiều trong không khí thì không khí cũng bị ô nhiễm, có hại cho sức khỏe". Ý kiến của bạn đó có đúng không?

=> Xem hướng dẫn giải

V. Sự ô nhiễm không khí

1. Quan sát hình 3.7 và nêu ra các nguyên nhân gây ô nhiễm không khí.

2. Ô nhiễm không khí có tác hại gì với đời sống?

3. Em có thể làm gì để góp phần giảm ô nhiễm không khí?

4. Một bạn nói:" Carbon dioxide không phải là khí độc những có nhiều trong không khí thì không khí cũng bị ô nhiễm, có hại cho sức khỏe". Ý kiến của bạn đó có đúng không?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 16 lượt xem