Nêu vai trò của không khí đối với sự sống

  • 1 Đánh giá

IV. Vai trò của không khí

1. Nêu vai trò của không khí đối với sự sống

2. Một bạn nói: "Carbon dioxide không là khí độc nhưng có nhiều trong không khí thì không khí cũng bị ô nhiễm, có hại cho sức khỏe". Ý kiến của bạn đó có đúng không?

Bài làm:

1. Vai trò của không khí với sự sống:

  • Là thành phần quan trọng trong quá trình hô hấp của con người, động vật, thực vật, ...
  • Giúp điều hòa khí hậu, giúp bề mặt Trái Đất không quá nóng hoặc quá lạnh.
  • Khí cacbonic trong không khí cần thiết cho quá trình quang hợp của cây xanh.
  • Không khí giúp bảo vệ Trái đất khỏi các thiên thạch rơi từ vũ trụ.

2. Ý kiến của bạn đó không đúng. Vì khí cacbonic có nhiều trong không khí sẽ làm Trái Đất nóng dần lên, chứ không gây hại cho sức khỏe.

  • 13 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021