Mặt Trời mọc ở hướng nào?

  • 1 Đánh giá

II. Bài tập

1. Trả lời các câu hỏi sau:

a) Mặt Trời mọc ở hướng nào?

b) Vào ban ngày, chúng ta thấy Mặt Trời dường như di chuyển ngang qua bầu trời vì:

A. Mặt Trời quay quanh Trái Đát mỗi ngày một vòng

B. Trái Đất quay quanh Mặt Trời mỗi ngày một vòng

C. Trái Đất quanh quang nó mỗi ngày một vòng

D. Mặt Trời quay quang nó mỗi ngày một vòng

c) Mô tả cách mà các vì sao di chuyển trên bầu trời vào ban đêm.

Bài làm:

a) Mặt Trời mọc ở hướng Đông.

b) Chọn B. Trái Đất quay quanh Mặt Trời mỗi ngày một vòng

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021