Dùng kính lúp quan sát một cái nấm, rồi vẽ những gì em quan sát được.

  • 1 Đánh giá

II. Sử dụng và bảo quản kính lúp

1. Dùng kính lúp quan sát một cái nấm, rồi vẽ những gì em quan sát được.

2. Giữ kính lúp phía trên chiếc lá, điều chỉnh kính để em có thể nhìn rõ các chi tiết trên lá

a) Từ từ dịch kính lúp ra xa chiếc lá, em có nhìn rõ chi tiết hơn không?

b) Bây giờ, nếu tiếp tục dịch kính xa chiếc lá hơn một chút, ảnh của chiếc lá sẽ rõ nét hơn hay mờ đi? Khi đó, kích thước của chiếc lá nhìn thấy qua kính to hơn hay nhỏ đi?

Bài làm:

1. HS tự quan sát và vẽ lại

2. a) Từ từ dịch kính lúp ra xa chiếc lá sẽ không nhìn rõ chi tiết.

b) Bây giờ, nếu tiếp tục dịch kính xa chiếc lá hơn một chút, ảnh của chiếc lá sẽ mờ đi. Khi đó, kích thước của chiếc lá nhìn thấy qua kính to hơn.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021