[Kết nối tri thức] Giải khoa học tự nhiên bài 47: Một số dạng năng lượng

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải bài 47: Một số dạng năng lượng sách khoa học tự nhiên 6. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách " Kết nối tri thức và cuộc sống" được nhà xuất bản giáo dục biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

Mở đầu

Em hãy chỉ ra các dạng năng lượng xuất hiện trong những hiện tượng ở hình sau.

Trả lời:

Năng lượng trong hình là năng lượng hóa học và năng lượng điện.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

I. Nhận biết năng lượng

Nhìn quanh phòng học của em để tìm ra những vật đang sử dụng năng lượng. Sắp xếp những thứ tìm thấy theo dạng năng lượng sử dụng tương ứng (điện, nhiệt, âm thanh, ánh sáng). Nêu những gì đang xảy ra đối với các vật đó.

=> Xem hướng dẫn giải

II. Các dạng năng lượng

1. Gọi tên dạng năng lượng chính được sử dụng trong mỗi tình huống sau đây:

2. Hãy chọn tên dạng năng lượng (ở cột A) phù hợp với phần mô tả (ở cột B). Ví dụ 1 - d.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 17 lượt xem