[Kết nối tri thức] Giải khoa học tự nhiên bài 51: Tiết kiệm năng lượng

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải bài 51: Tiết kiệm năng lượng sách khoa học tự nhiên 6. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách " Kết nối tri thức và cuộc sống" được nhà xuất bản giáo dục biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

Mở đầu

Chỉ ra những chi tiết trong hình bên có sự lãng phí năng lượng. Em hãy đưa ra các gợi ý giúp điều chỉnh hoặc khắc phục sự lãng phí năng lượng đó.

Trả lời:

Sự lãng phí năng lượng trong hình:

  • Ti vi không dùng nhưng vẫn bật.
  • Trời sáng nhưng vẫn bật đèn
  • Hai bếp đun đã sôi nhưng không tắt bếp.
  • Ấm nước đã sôi những không rút điện

Cần phải tắt các thiết bị sử dụng năng lượng khi đã sử dụng xong hoặc khi không cần thiết.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

I. Tại sao cần tiết kiệm năng lượng

1. Hãy nêu một số ví dụ có thể gây lãng phí năng lượng xẩy ra trong lớp học trong nhà trường

2. Hãy thảo luận về các biện pháp tiết kiệm năng lượng trong lớp học.

=> Xem hướng dẫn giải

II. Một số biện pháp tiết kiệm năng lượng trong hoạt động hằng ngày

1. Những biện pháp nào dưới đây giúp tiết kiệm năng lượng?

a) Sử dụng áng nắng mặt trời để làm khô quần áo ướt thay vì dùng máy sấy khô quần áo.

b) Dùng đèn LED để thắp sáng thay thế đèn huỳnh quang hoặc đèn sợi đốt.

c) Tận dụng ánh sáng tự nhiên thay vì dùng đèn thắp sáng vào ban ngày.

d) Rút phích cắm hoặc tắt thiết bị điện khi không sử dụng.

e) Đóng, mở tủ lạnh hoặc máy điều hòa đúng cách.

g) Bật tivi xem cả ngày.

h) Tắt vòi nước trong khi đánh răng

i) Thu gom các vật dụng (giấy, đồ nhựa, ...) đã dùng có thể tái sử dụng hoặc tái chế.

2. Kẻ bảng 6.1 ra Phiếu học tập. Ghi các biện pháp tiết kiệm năng lượng đã chọn ở câu 1 và đánh dấu X vào các cột thích hợp trong bảng. Ví dụ, biện pháp a) đã được đánh dấu "X" vào các cột mô tả tương ứng để minh họa.

3. Bảng số liệu về thời gian thắp sáng tối đa và điện năng tiêu thụ của một số bóng đèn có độ sáng như sau

Dựa vào bảng số liệu về hai loại bóng đèn (bảng 6.2), em hãy tính toàn bộ chi phí mua bóng đèn và tiền điện phải trả cho việc sử dụng mỗi loại bóng đèn trên trong 1 năm. Từ đó, đưa ra ý kiến của mình về việc sử dụng tiết kiệm điện năng. Cho biết giá điện là 1500 đồng/kW.h và một năm có 365 ngày, mỗi ngày các đèn hoạt động 12h

=> Xem hướng dẫn giải


  • 39 lượt xem