Những biện pháp nào dưới đây giúp tiết kiệm năng lượng?

  • 1 Đánh giá

II. Một số biện pháp tiết kiệm năng lượng trong hoạt động hằng ngày

1. Những biện pháp nào dưới đây giúp tiết kiệm năng lượng?

a) Sử dụng áng nắng mặt trời để làm khô quần áo ướt thay vì dùng máy sấy khô quần áo.

b) Dùng đèn LED để thắp sáng thay thế đèn huỳnh quang hoặc đèn sợi đốt.

c) Tận dụng ánh sáng tự nhiên thay vì dùng đèn thắp sáng vào ban ngày.

d) Rút phích cắm hoặc tắt thiết bị điện khi không sử dụng.

e) Đóng, mở tủ lạnh hoặc máy điều hòa đúng cách.

g) Bật tivi xem cả ngày.

h) Tắt vòi nước trong khi đánh răng

i) Thu gom các vật dụng (giấy, đồ nhựa, ...) đã dùng có thể tái sử dụng hoặc tái chế.

2. Kẻ bảng 6.1 ra Phiếu học tập. Ghi các biện pháp tiết kiệm năng lượng đã chọn ở câu 1 và đánh dấu X vào các cột thích hợp trong bảng. Ví dụ, biện pháp a) đã được đánh dấu "X" vào các cột mô tả tương ứng để minh họa.

3. Bảng số liệu về thời gian thắp sáng tối đa và điện năng tiêu thụ của một số bóng đèn có độ sáng như sau

Dựa vào bảng số liệu về hai loại bóng đèn (bảng 6.2), em hãy tính toàn bộ chi phí mua bóng đèn và tiền điện phải trả cho việc sử dụng mỗi loại bóng đèn trên trong 1 năm. Từ đó, đưa ra ý kiến của mình về việc sử dụng tiết kiệm điện năng. Cho biết giá điện là 1500 đồng/kW.h và một năm có 365 ngày, mỗi ngày các đèn hoạt động 12h

Bài làm:

1. Những hoạt động giúp tiết kiệm năng lượng: a; b; c; d; e; h; i

2.

Biện phápTIết kiệm điệnTiết kiệm nướcTiết kiệm nhiên liệu

Dùng nguồn năng

lượng tái tạo

aX?XX
bX?X?
cX?XX
dX?X?
eX?X?
h?X?X
iXXX?

3.

a) Bóng đèn dây tóc:

  • chi phí mua bóng đèn: 21900 đồng
  • tiền điện phải trả: 429750 đồng

Bóng đèn compact:

  • chi phí mua bóng đèn: 35040 đồng
  • tiền điện phải trả: 131400 đồng

Qua đó ta thấy được cần hạn chế sử dụng bóng đèn sợi đốt và nên thay thế bằng bóng đèn compact để tiết kiệm điện và tiết kiệm tiền chi tiêu.

  • 13 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021