Trong việc đun sôi nước như hình trên, năng lượng nào là hữu ích, năng lượng nào là hao phí?

  • 1 Đánh giá

I. Năng lượng hữu ích

Trong việc đun sôi nước như hình trên, năng lượng nào là hữu ích, năng lượng nào là hao phí?

Bài làm:

Năng lượng làm nóng nước là hữu ích

Năng lượng tổn thất ra bên ngoài môi trường là hao phí

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021