[Kết nối tri thức] Giải khoa học tự nhiên bài 43: Trọng lượng, lực hấp dẫn

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải bài 43: Trọng lượng, lực hấp dẫn sách khoa học tự nhiên 6. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách " Kết nối tri thức và cuộc sống" được nhà xuất bản giáo dục biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

Mở đầu

Theo truyền thuyết, vào một ngày đẹp trời của năm 1666, khi Niu-tơn đang ngồi suy nghĩ dưới bóng mát của một cây táo thì thấy một quả táo chín rơi. Theo em, hiện tượng này đã làm ông nảy sinh ý tưởng gì về lực?

Trả lời:

Hiện tượng này đã làm ông nảy sinh ý tưởng gì về lực đó là mọi vật đều chịu một lực hút của Trái Đất.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

I. Lực hút của Trái Đất

1. Tìm thêm ví dụ về lực hút của Trái Đất

2. Lực nào sau đây là lực hút của Trái Đất?

  • Lực làm cho chiếc thuyền nổi trên mặt nước
  • Lực kéo chiếc thuyền bị nước tràn vào chìm xuống
  • Lực đẩy thuyền đi theo dòng nước

3. Các lực vẽ trong một mặt phẳng đứng dưới đây, lực nào có thể là lực hút của Trái Đất? Vì sao?

=> Xem hướng dẫn giải

II. Trọng lượng và lực hút của Trái Đất

Hãy dự đoán trọng lượng của một vật quanh em, rồi dùng lực kế kiểm tra.

=> Xem hướng dẫn giải

III. Trọng lượng và khối lượng

Trong các nội dung sau đây, nội dung nào phù hợp với khối lượng, với lực hút của Trái Đất, trọng lượng?

a. Có đơn vị đo là niuton

b. Có đơn vị đo là kilogam

c. Có phương và chiều

d. Đo bằng lực kế

e. Đo bằng cân

g. Không có phương và chiều

=> Xem hướng dẫn giải

IV. Lực hấp dẫn

1. Trái đất hút quả táo thì quả táo có hút Trái Đất không? Nếu có thì lực này gọi là gì?

2. Trang phục của các nhà tu hành vĩ trụ có khối lượng khoảng 50 kg. Taijsao họ vẫn có thể di chuyển dễ dàng trên Mặt Trăng?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 49 lượt xem