Trái đất hút quả táo thì quả táo có hút Trái Đất không?

  • 1 Đánh giá

IV. Lực hấp dẫn

1. Trái đất hút quả táo thì quả táo có hút Trái Đất không? Nếu có thì lực này gọi là gì?

2. Trang phục của các nhà tu hành vĩ trụ có khối lượng khoảng 50 kg. Taijsao họ vẫn có thể di chuyển dễ dàng trên Mặt Trăng?

Bài làm:

1. Trái đất hút quả táo thì quả táo hút Trái Đất.

Lực này gọi là lực hấp dẫn.

2. Vì trên Mặt Trăng, mọi vật chịu lực hấp dẫn nhỏ hơn nhiều lần so với trên Trái Đất.

  • 83 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021