Khi hòa tan đường vào nước, đường có bị biến đổi thành chất khác không?

  • 1 Đánh giá

II. Dung dịch

1. Khi hòa tan đường vào nước, đường có bị biến đổi thành chất khác không?

2. Nước muối, giấm ăn, nước giải khát có gas là các dung dịch. Em hãy chỉ ra dung môi và chất tan trong các trường hợp đó.

3. Quan sát hình 1.1 và hãy chỉ ra loại nước nào là hỗn hợp đồng nhất, không đồng nhất?

Hoạt động: Thực hiện ở nhà ( trước bài học)

Tính chất của chất tan trong dung dịch có khác với ban đầu không?

Em hãy nhận xét về màu sắc, vị của chất rắn thu được và so sánh với muối ăn ban đầu?

Bài làm:

* Câu hỏi:

1. Khi hòa tan đường vào nước đường không bị biến đổi thành chất khác.

2. Nước muối, giấm ăn, nước giải khát có gas là các dung dịch.

Dung môi trong các trường hợp đó là nước, các chất tan là muối, axit amin, đường hóa học, ...

3. Hỗn hợp đồng nhất: nước đường

Hỗn hợp không đồng nhất: nước cam

Hoạt động: Thực hiện ở nhà ( trước bài học)

  • Chất rắn thu được có màu trắng, vị mặn là muối ăn ban đầu
  • 22 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021