Hãy dựa vào hình 5.4 để mô tả cách đo thể tích

  • 1 Đánh giá

IV. Vận dụng cách đo chiều dài vào đo thể tích

Hãy dựa vào hình 5.4 để mô tả cách đo thể tích

Bài làm:

- Cách đo thể tích vật bỏ lọt bình chia độ:

Bước 1: Đổ nước vào bình chia độ, đo thể tích bình.

Bước 2: Thả vật rắn chìm trong bình, đo thể tích bình chia độ khi nước dâng lên.

Bước 3: Tính thể tích vật rắn chính bằng hiệu của thể tích của bình chia độ sau khi thả chìm vật rắn với thể tích ban đầu.

- Cách đo thể tích vật rắn không bỏ lọt bình chia độ

Bước 1: Đổ đầy nước vào bình tràn

Bước 2: Thả chìm vật rắn vào bình tràn và đo thể tích nước bị tràn ra vào bình chứa.

Bước 3: Đổ nước từ bình tràn vào bình chia độ, thể tích nước trong bình chia độ chính bằng thể tích của vật rắn.

  • 16 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải KHTN 6 kết nối tri thức