Quan sát hình 1.1 và nêu các quá trình sống cơ bản của cơ thể?

  • 1 Đánh giá

I. Cơ thể là gì?

1. Quan sát hình 1.1 và nêu các quá trình sống cơ bản của cơ thể?

2. Nhận biết và mô tả đặc điểm cơ thể sống

Quan sát hình 1.2 và thảo luận các nhóm nội dung sau:

a) Kể tên các cơ thể sống và vật không sống mà em quan sát được trong hình trên. Những đặc điểm nào giúp các em nhận ra một cơ thể sống?

b) Để chuyển động trên đường, một chiếc oto hoặc xe máy cần lấy khí oxygen để đốt ra khí carbon dioxide. Vậy, cơ thể sống giống với ôt hoặc xe máy ở đặc điểm nào? Tại sao oto và xe máy không phải cơ thể sống?

Bài làm:

1. Các quá trình sống cơ bản của cơ thể bao gồm:

- Cảm ứng và vận động

- Sinh trưởng

- Sinh sản

- Bài tiết

- Dinh dưỡng

- Hô hấp

2.

a) Các cơ thể sống: 2 chú khỉ, em bé, cây cỏ

Vật không sống: tường, hàng rào

Những đặc điểm giúp các em nhận ra một cơ thể sống là tại các cá thể sẽ diễn ra các hoạt động sống cơ bản như cảm ứng, dinh dưỡng, sinh trưởng, sinh sản

b) Để chuyển động trên đường, một chiếc oto hoặc xe máy cần lấy khí oxygen để đốt ra khí carbon dioxide. Vậy, cơ thể sống giống với oto hoặc xe máy ở đặc điểm nào? Tại sao oto và xe máy không phải cơ thể sống?

Cơ thể sống giống với oto hoặc xe máy ở đặc điểm cũng cần sử dụng khí oxygen sử dụng đảm bảo duy trì sự sống và hoạt động, con người cần oxygen để hô hấp còn oto dùng oxygen để hoạt động được

Nhưng oto và xe máy không được xem là một cơ thể sống vì những hoạt động sống cơ bản khác như sinh sản, cảm ứng và vận động hay sinh trưởng đều không thực hiện được

  • 12 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021