Tiến hành xây dựng khóa lưỡng phân để phân loại chúng

  • 1 Đánh giá

I. Khóa lưỡng phân là gì?

Khóa lưỡng phân là kiểu phổ biến nhất trong các khóa phân loại sinh vật. Nguyên tắc của khóa lưỡng phân là từ một tập hợp các đối tượng ban đầu được tách thành hai nhóm có những đặc điểm đối lập với nhau. Sau mỗi lần tách, ta được hai nhóm nhỏ hơn và khác nhau bởi các đặc điểm dùng để tách.

II. Phân loại khóa lưỡng phân

Cho các loài sinh vật như hình bên. Tiến hành xây dựng khóa lưỡng phân để phân loại chúng.

Bài làm:

  • 54 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021